JÚN 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum konania: 01. jún 2020 - 03. jún 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: Mgr. Vladimír Hambálek, Mgr. Božena Hambálková Polčičová, JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 01. jún 2020

Názov podujatia: Komunikácia & Prezentácia (BB, ZA)

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 08. jún 2020 - 10. jún 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 09. jún 2020

Názov podujatia: Mediálny tréning (BB, ZA)

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 15. jún 2020 - 17. jún 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 15. jún 2020

Názov podujatia: Zodpovednosť za škodu a nemajetkovú ujmu z dopravných nehôd (celoslovenské podujatie)

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia:  JUDr. Petr Vojtek, doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.

 

Dátum konania:  18. jún 2020

Názov podujatia: Komunikácia & Prezentácia (KE, PO)

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 25. jún 2020

Názov podujatia: Mediálny tréning (KE, PO)

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia:  Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 29. jún 2020 - 30. jún 2020

Názov podujatia: Podielové spoluvlastníctvo

Forma podujatia: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: JUDr. Oľga Trnková, doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.