MAREC 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum konania: 02. marec 2020 - 03. marec 2020

Názov podujatia: Účinky úpadkových konaní (konkurz, reštrukturalizácia) na súdne a iné konania

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémia Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander Bělohlávek, prof. hon., dr.h.c.; JUDr. Branislav Pospíšil; JUDr. Martin Maliar

 

Dátum konania: 02. marec 2020 - 04. marec 2020

Názov podujatia: Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku

Miesto konania: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, 013 05 Belá

Lektori podujatia: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Táňa Vybíralová, M.A.; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.

 

Dátum konania: 05. marec 2020 - 06. marec 2020

Názov podujatia: Obchodovanie s ľuďmi

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Ján Hrivnák; mjr. JUDr. Martina Pussová; mjr. Mgr. Miroslava Fialová; plk. JUDr. Kamil Pinček; pplk. Mgr. Soňa Grauzlová

 

Dátum konania: 09. marec 2020

Názov podujatia: Zodpovednosť členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb za škodu

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémia Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: JUDr. Petr Šuk; doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.