Materiály k vzdelávacím akciám uskutočnených v roku 2008

 

Tu nájdete zoznam seminárov Justičnej akadémie v akademickom roku 2008 v chronologickom poradí, ku ktorým sú dostupné študijné materiály. K prístupu k samotným materiálom prosím kliknite na názov seminára, ku ktorému sú priradené.

 

11. - 12. februára 2008 - Aplikácia primárneho a sekundárneho práva EÚ (Bobek)


9. - 11. apríla 2008 - Aplikácia primárneho a sekundárneho práva EÚ (Siman, Slašťan)


14. - 16. apríla - Súdny systém EÚ - žalobné prostriedky a konania pred súdmi EÚ (Siman, Slašťan, Murínová)


28. - 29. apríla 2008 - Aktuálna judikatúra ústavných súdov (Passer, Čentéš)


15. - 16. mája 2008 - Zodpovednost štátu za výkon verejnej moci (Švecová)


21. - 22. mája 2008 -  Súdny systém EÚ - žalobné prostriedky a konania pred súdmi EÚ (Bobek)


8. - 9. septembra 2008 - Sudcovská tvorba práva (Kosař, Svák, Rumana)


16. septembra 2008 - Ochrana spotrebniteľa v Európskej únii (Vojčík, Graban)


17. - 19. septembra 2008 - Určovanie právomoci súdu, uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí z pohľadu z pohľadu judikatúry, európsky exekučný titul, platobný rozkaz a európske konanie o nesporných nárokoch (Simon, Šuk)


24. - 25. septembra 2008 - Disciplinárna zodpovednosť sudcov (Baxa, Bobek, Hudák, Kouřil, Kučera)


15. - 16.  októbra 2008 - Vybrané inštitúty Občianskeho zákonníka - BSM, vecné bremená, zodpovednosť za škodu a iné (Čirč, Straka) 


23. - 24. októbra 2008 - spoločné zasadnutie sudcov občianskoprávnych a obchodnoprávnych kolégií NS SR a NS ČR (Čirč, Kramář, Vojtek) 


27. - 28. októbra 2008 - Aktuálne otázky Zákonníka práce (Švecová, Segeč, Schronk)