Dôležité odkazy na webstránky:

Katalóg vzdelávacích aktivít v zahraničí otvorených na prihlasovanie k 23. aprílu 2015

Na portáli ja-sr.sk, na karte "Zahraničné" sú v súčasnosti ešte stále otvorené na prihlasovanie nasledovné zahraničné aktivity :

 

Ochrana ľudských práva v EÚ: Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva (Madrid)

25.-26.5.2015, jazyk: anglický a španielsky

Termín prihlásenia: 23. apríl

 

Aplikácia ľudských práv poškodených v Charte základných práv EÚ (Krakow)

1.-2.6.2015, jazyk: anglický a slovenský

Termín prihlásenia: 29. apríl

 

Ročný vzdelávací kurz v oblasti súťažného práva EÚ pre sudcov a prokurátorov

1.7.2015-30.6.2016, jazyk: anglický a rumunský

Termín prihlásenia: 25. máj

 

Priama aplikovateľnosť Dohovoru o ochrane ľudských práv vnútroštátnymi súdmi v trestných veciach (Bukurešť)

29.-30.6.2015, jazyk: anglický a rumunský

Termín prihlásenia: 28. máj

 

Justičná spolupráca v trestných veciach - nachádzanie styčných bodov cez právnu  angličtinu (Bukurešť)

5.-6.10.2015, jazyk: anglický

Termín prihlásenia: 28. máj

 

Obchodovanie s ľuďmi (Utrecht)

5.-6.10.2015, jazyk: anglický a holandský

Termín prihlásenia: 28. máj

 

ANGLICKÝ Lingvistický seminár  - ľudské práva (Madrid)

5.-9.10.2015

Termín prihlásenia: 28. máj

 

FRANCÚZSKY Lingvistický seminár  - ľudské práva (Madrid)

5.-9.10.2015

Termín prihlásenia: 28. máj

 

ANGLICKÝ Lingvistický seminár - ľudské práva (Wustrau)

2.-6.11.2015

Termín prihlásenia: 28. máj

 

FRANCÚZSKY Lingvistický seminár - ľudské práva (Wustrau)

2.-6.11.2015

Termín prihlásenia: 28. máj

 

Antidiskriminačné právo EÚ (Trier)

23.-25.11.2015 jazyk: anglický a nemecký

Termín prihlásenia: 28. máj

 

Etika v práve (Kroměříž)

14.-16.9.2015, Jazyk: český

Termín prihlásenia: 11. jún

 

Alternatívne riešenia sporov v správnom práve (Budyšín)

8.-9.10.2015, Jazyk: anglický

Termín prihlásenia: 11. jún

 

Európske azylové právo (Lisabon)

5.-6.11.2015, jazyk: anglický

Termín prihlásenia: 11. jún

 

Právo EÚ v oblasti mimozmluvnej zodpovednosti (Florencia)

22.-23.9.2015, Jazyk: anglický

Termín prihlásenia: 11. jún

 

Medzinárodné právo obchodných spoločností (Lisabon)

12.-13.10.2015, jazyk: anglický

Termín prihlásenia: 11. jún

 

Spoločné vyšetrovacie tímy - implementácia (Tampere)

21.-25.9.2015, jazyk: anglický

Termín prihlásenia: 11. jún

PrílohaVeľkosť
katalog ku 23_4.pdf429.28 KB
Kategória: