Dôležité odkazy na webstránky:

Prijatie zástupcov Súdneho dvora EÚ

Dňa 10.02.2016 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky v jej sídle v Pezinku v rámci neformálnej návštevy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zástupcov Súdneho dvora EÚ.  Prijatia sa zúčastnil predseda Súdneho dvora EÚ p. Koena Lenaerts s manželkou a  sudca Súdneho dvora EÚ p. Daniel Šváby s manželkou. Sprevádzala ich podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky p. Jarmila Urbancová.

 

Riaditeľ prítomných oboznámil s činnosťou akadémie v oblasti vzdelávania a predstavil im pripravované zmeny, zámery a ciele Justičnej akadémie Slovenskej republiky do budúcnosti. S prítomnými zástupcami Súdneho dvora EÚ prediskutoval aj možnú spoluprácu v oblasti lektorskej činnosti sudcov Súdneho dvora EÚ v akadémii.

Súčasťou prijatia bola krátka prehliadka priestorov akadémie ako aj spoločný pracovný obed.

 

Kategória: