Verejné obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z.

Súťažné podklady na predmet zákazky Osobné motorové vozidlo (podlimitná zákazka § 100 ods. 1 písm. f) bod 2.

 

Dátum zverejnenia: 28. 08. 2013 10:22


Informácia o výsledku e-aukcie a poradie uchádzačov

Informácia § 44 ods. 2 Osobné motorové vozidlo

Dátum zverejnenia: 14. 10. 2013 11:14

Správa o zákazke v zmysle § 21 ods. 2 a ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z.

Dátum zverejnenia: 07. 11. 2013 17:23


Výzva - stravovacie poukážky

Informácia § 9 ods. 9 Stravovacie poukážky

Dátum zverejnenia: 02. 10. 2013 12:53

Informácia § 44 ods. 2 Stravovacie poukážky

Dátum zverejnenia: 22. 10. 2013 12:53


Výzva - čerstvé ovocie a zelenina

Informácia v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Dátum zverejnenia: 18. 11. 2013 16:20

Informácia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. - Čerstvé ovocie a zelenina

Dátum zverejnenia: 06. 12. 2013 09:10

Výzva - mäso a mäsové výrobky

Informácia v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Dátum zverejnenia: 18. 11. 2013 16:26

Informácia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. - Mäso a mäsové výrobky

Dátum zverejnenia: 06. 12. 2013 09:12

Výzva - snehová fréza

Informácia v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Dátum zverejnenia: 18. 11. 2013 16:29

Informácia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. - Snehová fréza

Dátum zverejnenia: 06. 12. 2013 09:14


Výzva: Multimediálne zariadenia - interaktívna tabuľa

Informácia_§_9_ods_9_multimediálne_zariadenia

Informácia § 44 ods. 2 multimediálne zariadenia


Výzva: Mikrofóny

Informácia_§_9_ods_9_mikrofóny

Informácia § 44 ods. 2 mikrofóny


Výzva: Multimediálne zariadenia - nahrávací systém k interaktívnej tabul

Informácia_§_9_ods_9_MZ_nahrávací_systém_k_interaktívnej_tabuli

Informácia § 44 ods. 2 MZ nahrávací systém k interaktívnej tabuli


Výzva: Opravy osobných motorových vozidiel

Informácia_§_9_ods_9_opravy_osobných_motorových_vozidiel

Informácia § 44 ods. 2 opravy osobných motorových vozidiel


Výzva: Tlačiarenské služby - Tlač výročnej správy za rok 2013

Informácia_§_9_ods_9_tlačiarenské_služby

Informácia § 44 ods. 2 tlačiarenské služby


Výzva: Tonerové náplne

Informácia_§_9_ods_9_tonerové_náplne

Informácia § 44 ods. 2 tonerové náplne

zverejnené 16.01.2014


Výzva: Pranie a chemické čistenie

Informácia_§_9_ods_9_pranie.pdf

Informácia § 44 ods. 2 pranie a chemické čistenie

Dátum zverejnenia: 24. 02. 2014 11: 45

Výzva: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Informácia_§_9_ods_9_potraviny.pdf

Dátum zverejnenia: 11. 02. 2014 13:40

Informácia § 44 ods. 2 Potraviny, tabak a príbuzné produkty

Dátum zverejnenia: 24. 02. 2014 14:16


Výzva: Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

Informácia_§_9_ods_9_pekárenský_tovar_čerstvé_pečivo_a_cukrárske_výrobky.pdf 

Dátum zverejnenia: 12. 02. 2014 08:20

Informácia § 44 ods. 2 Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

Dátum zverejnenia: 24. 02. 2014 11:47


SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách (podľa § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s cenami vyššími ako 1.000,- Eur (obdobie, za ktoré sa správa zverejňuje: 01.01.2014 - 30.03.2014) - súhrnná správa

______________________________________________________________________________________

Výyva:Pamäťové archivačné médiá

Informácia § 9 ods. 9 Pamäťové archivačné médiá

Dátum zverejnenia: 07. 04. 2014 10:55

Informácia § 44 ods. 2 Pamäťové archivačné médiá

Dátum zverejnenia: 14. 04. 2014 14:50


Výzva: Kancelárske potreby

Informácia § 9 ods. 9 kancelárske potreby

Dátum zverejnenia: 22. 04. 2014 16:55

Informácia § 44 ods. 2 kancelárske potreby

Dátum zverejnenia: 12. 05. 2014 14:16

Výzva: Čistiace výrobky - ZRUŠENÁ VÝZVA

Informácia § 9 ods. 9 čistiace výrobky

Dátume zverejnenia: 22. 04. 2014 17:10

Výzva: Čistiace výrobky

Informácia § 9 ods. 9 čistiace výrobky

Dátum zverejnenia: 26. 05. 2014 18:27

Informácia § 44 ods. 2 čistiace výrobky

Dátum zverejnenia: 19. 06. 2014 15:28

Výzva: Čistiace výrobky

Informácia § 9 ods. 9 čistiace výrobky

Dátume zverejnenia: 30. 06. 2014 07:40

Výzva: Hlboko mrazené výrobky

Informácia § 9 ods. 9 hlboko mrazené výrobky

Dátum zverejnenia: 30. 06. 2014 07:47


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Opravy a údržba kancelárskych strojov"

ukončenie VO k zákazke „Opravy a údržba kancelárskych strojov"

„Opravy a údržba kancelárskych strojov" Zverejnené 17.9.2014 o 11:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Opravy a údržba bezpečnostných zariadení"

ukončenie VO k zákazke „Opravy a údržba bezpečnostných zariadení"

„Opravy a údržba bezpečnostných zariadení" Zverejnené 17.9.2014 o 11:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Opravy a údržba bezpečnostných zariadení"

ukončenie VO k zákazke „Opravy a údržba bezpečnostných zariadení"

„Opravy a údržba bezpečnostných zariadení" Zverejnené 17.9.2014 o 11:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov"

ukončenie VO k zákazke „Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov"

„Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov" Zverejnené 17.9.2014 o 11:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Opravy a údržba výťahov"

ukončenie VO k zákazke „Opravy a údržba výťahov"

„Opravy a údržba výťahov" Zverejnené 17.9.2014 o 11:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Opravy a údržba plynových zariadení"

ukončenie VO k zákazke „Opravy a údržba plynových zariadení"

„Opravy a údržba plynových zariadení" Zverejnené 17.9.2014 o 11:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia"

ukončenie VO k zákazke „Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia"

„Opravy a údržba elektrických strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia" Zverejnené 17.9.2014 o 11:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

"Pranie a chemické čistenie"

ukončenie VO k zákazke „Pranie a chemické čistenie".

„Pranie a chemické čistenie" Zverejnené 9.9.2014 o 14:25


Informačná povinnosť podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Pripravené jedlá"

ukončenie VO k zákazke „Pripravené jedlá".

„Pripravené jedlá"  Zverejnené 9.9.2014 o 13:25

Zverejnené 22.8.2014 o 9:50


Opravy a údržba plynových zariadení

Informácia § 9 ods 9 opravy a údržba plynových zariadení kotolňa DP Omšenie

zverejnené 13.11.2014 10:40


Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci

Informácia_§_9_ods_9_služby_BOZP_a_OPP

zverejnené 13.11.2014 10:40


Bytový textil

Informácia_§_9_ods_9_bytový_textil

zverejnené 18.11.2014 14:40


Čerstvé ovocie a zelenina

Informácia_§_9_ods_9_čerstvé_ovocie_a_zelenina

zverejnené 19.11.2014 13:25


Mäso a mäsové výrobky

Informácia_§_9_ods_9_Mäso_a_mäsové_výrobky 

zverejnené 19.11.2014 13:25 - Zrušená zákazka


Opravy a údržba el. strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia - klimatizácia a vzduchotechnika

Informácia_§_9_ods_9_opravy_a_údržba_el_strojov_prístrojov_a_súvisiaceho_vybavenia

zverejnené 24.11.2014 11:58


Umývačka riadu

Informácia_§_9_ods_9_umývačka_riadu

zverejnené 24.11.2014 12:01


Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnostou pri práci

Informácia § 44 ods. 2 služby BOZP a OPP

zverejnené 01.12.2014 7:18


Služby na údržbu plynových zariadení

Informácia_§_44_ods_2_služby_na_údržbu_plynových_zariadení_kotolňa_DP_Omšenie

zverejnené 01.12.2014 7:23


Mäso a mäsové výrobky 

Informácia § 9 ods. 9 Mäso a mäsové výrobky

zverejnené 08.12.2014 9:47


Umývačka riadu

Informácia_§_44_ods_2_umývačka_riadu

zverejnené 09.12.2014 8:31 


Opravy a údržba el. strojov, prístrojov a súvisiaceho vybavenia

opravy_a_údržba_el_strojov_prístrojov_a_súvisiaceho_vybavenia 

zverejnené 09.12.2014 8:31


Výzva - pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

Informácia § 9 ods. 9 pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

zverejnené 15.01.2015 13:35

Uončenie VO 

Informácia_§_44_ods_2_pekárenský_tovar_čerstvé_pečivo_a_cukrárske_výrobky

zverejnené 09.02.2015 13:29 


Výzva -  potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Informácia § 9 ods. 9 potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

zverejnené 15.01.2015 13:35

Uončenie VO 

Informácia_§_44_ods_2_potraviny_nápoje_tabak_a_príbuzné_produkty

zverejnené 09.02.2015 13:29


Výzva -  stravovacie poukážky

Informácia § 9 ods. 9 stravovacie poukážky

zverejnené 15.01.2015 13:35

Uončenie VO 

Informácia_§_44_ods_2_stravovacie_poukážky

zverejnené 27.01.2015 10:43


Výzva -  tonerové náplne

Informácia § 9 ods. 9 tonerové náplne

zverejnené 15.01.2015 13:35

Uončenie VO 

Informácia_§_44_ods_2_tonerové_náplne

zverejnené 03.02.2015 10:05


Výzva - Káva, čaj a príbuzné produkty

Informácia § 9 ods. 9 zákona o VO - Káva, čaj a príbuzné produkty

zverejnené 15.04.2015 09:26

ukončenie VO k zákazke Káva, čaj a príbuzné produkty

Informácia § 44 ods. 2 káva, čaj a príbuzné produkty

zverejnené 04.05.2015 14:40


Informácia - Kancelárske potreby

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - kancelárske potreby

zverejnené 15.05.2015 12:54

Informácia - výzva "Kancelárske potreby zverejnená 15.05.2015 12:54" ZRUŠENÁ


Informácia - Kancelárske potreby 

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Kancelárske potreby 

zverejnené 03.06.2015 10:50

ukončenie VO k zákazke Kancelárske potreby

Informácia_§_44_ods_2_kancelárske_potreby

zverejnené 16.6.2015 13:35


Informácia - Čistiace výrobky

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Čistiace výrobky

zverejnené 09.06.2015 14:50

Ukončenie výzvy: Informácia § 44 ods. 2 zákona

zverejnené 23.06.2015 18:00


Informácia - Predmety osobnej starostlivosti

§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Predmety osobnej starostlivosti

zverejnené 09.06.2015 14:50

Ukončenie výzvy: Informácia § 44 ods. 2 zákona

zverejnené 23.06.2015 18:00 


Informácia - Hlboko mrazené výrobky

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - Hlboko mrazené výrobky

zverejnené 09.07.2015 11:56

Ukončenie výzvy: Informácia § 44 ods. 2 zákona

zverejnené 20.07.2015 12:17


Informácia - Čistiace výrobky DP Omšenie

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 27.07.2015 14:10

Ukončenie výzvy: Informácia § 44 ods. 2 zákona

zverejnené 10.08.2015 14:15 


Informácia - Predmety osobnej starostlivosti DP Omšenie

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 27.07.2015 14:10

Ukončenie výzvy: Informácia § 44 ods. 2 zákona

zverejnené 10.08.2015 14:15 


Informácia - Pripravené jedlá

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 24.08.2015 13:02

Informácia - Pripravené jedlá - ukončenie výzvy

Informácia § 44 ods. 2

zverejnené 10.09.2015 12:11


Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. „Alkoholické nápoje"

zverejnené 13.11.2015 08:38

Informácia_§_44_ods_2_alkoholické_nápoje

zverejnené 01.12.2015 15:15


Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. „Čerstvé vajcia"

zverejnené 13.11.2015 08:38

Informácia_§_44_ods_2_čerstvé_vajcia

zverejnené 01.12.2015 15:15


Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. „Čerstvé ovocie a zelenina"

zverejnené 16.11.2015 08:00

Informácia_§_44_ods_2_čerstvé_ovocie_a_zelenina

zverejnené 01.12.2015 15:15


Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. „Mäso a mäsové výrobky"

zverejnené 16.11.2015 08:00

Informácia_§_44_ods_2_mäso_a_mäsové_výrobky

zverejnené 01.12.2015 15:15


Informácia - Pranie a chemické čistenie

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 02.09.2015 10:38


Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. „Opravy a údržba výťahov"

zverejnené 13.11.2015 08:38


Informácia - Oprava a údržba výťahov

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 05.02.2016 12:44

Informácia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 26.02.2016 11:16


Informácia - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

Informácia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 11.02.2016 08:43

Informácia § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

zverejnené 23.02.2016 18:07


Informácia - sanácia objektu samostatne stojacich garáží

Informácia_§_9_ods_9_sanácia_objektu_samostatne_stojacich_garáží

zverejnené 18.02.2016 07:55

Informácia § 44 ods. 2 sanácia objektu samostatne stojacich garáží

zverejnené 29.02.2016 14:37