Dôležité odkazy na webstránky:

Delegácia Asociácie Jednoty sudcov z Gruzínska na pôde akadémie

V dňoch 17.02. - 18.02.2016 sa uskutočnilo na pôde Justičnej akadémie Slovenskej republiky prijatie delegácie Asociácie Jednoty sudcov z Gruzínska. Delegáciu sprevádzala podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky p. Jarmila Urbancová a predseda trestného senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky p. Daniel Hudák.

 

Počas prijatia v sídle akadémie v Pezinku boli zástupcovia delegácie Asociácie Jednoty sudcov z Gruzínska oboznámení s jej činnosťou  v oblasti prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. V rámci diskusie boli predstavené pripravované formy vzdelávania cieľových skupín Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Súčasťou prijatia bola krátka prehliadka budovy sídla Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku.

V popoludňajších hodinách pokračovalo prijatie delegácie gruzínskych sudcov v priestoroch Detašovaného pracoviska v Omšení.

 

spoločné foto

Kategória: