Dôležité odkazy na webstránky:

Lingvistické semináre „Súťažné právo“ v anglickom a francúzskom jazyku

V termíne 6. - 9. júla 2016 sa v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení uskutočnili lingvistické semináre z anglického a francúzskeho jazyka, ktorých garantom je Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN). Semináre boli zamerané na problematiku odbornej terminológie súťažného práva a ich hlavným cieľom bolo zdokonalenie sa a rozvoj jazykových zručností prostredníctvom kombinácie právnych informácií a jazykových cvičení. Semináre pozostávali z teoretickej a praktickej časti.

 

Seminárov sa zúčastnili účastníci z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Španielska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Francúzska a Veľkej Británie.

Právnymi a lingvistickými expertmi vzdelávacích podujatí boli p. Erika Szyszczak, p. Flavius Motu, p. Michael Boyd, p. Denisa Petriláková, p. João Paulo Borges Bichão a p. ArletteVeglia.

Kategória: