Dôležité odkazy na webstránky:

Seminále THEMIS v Omšení

V termíne 27. - 30. júna 2016 sa v priestoroch Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení uskutočnilo semifinále súťaže Themis určenej pre justičných čakateľov členských i pozorovateľských krajín Európskej justičnej vzdelávacej siete (EJTN).

 

Semifinále Themis sa zúčastnili súťažné tímy z Francúzska, Nemecka, Talianska, Rumunska, Estónska, Maďarska a Lotyšska. Každý súťažný tím pozostával z troch justičných čakateľov a tútora. Pracovným jazykom súťaže bola angličtina. Porotu tvorili odborníci menovaní EJTN, ktorí v rámci platných pravidiel nesmú mať rovnakú národnosť ako členovia posudzovaného súťažného tímu. Pre víťazov finále Themis je pripravený týždňový študijný pobyt na ktorejkoľvek európskej justičnej inštitúcii podľa vlastného výberu. Pobyt je organizovaný a financovaný EJTN. 

 

Podujatie slávnostne otvorili riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky pán Peter Hulla a generálny tajomník EJTN pán Wojciech Postulski. Slávnostného ukončenia sa zúčastnil pán Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

 

spoločná fotka

 

spoločná fotka

Kategória: