Dôležité odkazy na webstránky:

Justičná akadémia Slovenskej republiky zintenzívňuje špecializované vzdelávanie

 

Dňa 05.09.2016 sa na pôde Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku uskutočnilo vzdelávacie podujatie s názvom: Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí. Lektorsky podujatie zastrešili odborníci na domáce i medzinárodné právo sudca Okresného súdu Nové Zámky JUDr. Peter Rajňák, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková, zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z odboru legislatívy občianskeho a obchodného práva JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., externí členovia pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

Na podujatí sa zúčastnilo spolu 96 účastníkov, z toho 19 sudcov, 46 vyšších súdnych úradníkov a 31 zástupcov Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Moderovaná odborná diskusia, ktorá prebehla medzi lektormi a účastníkmi, sa týka vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 207/2016 Z. z. z 27.06.2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, ďalej výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých detí z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a predovšetkým aplikačnej praxe domácich súdov pri výkone rozhodnutia podľa nových právnych predpisov.

 

Vzhľadom na veľký záujem odbornej verejnosti i pozitívne ohlasy účastníkov plánuje Justičná akadémia Slovenskej republiky podobné podujatie zopakovať v prvej polovici decembra tohto roku.

 

fotka

Kategória: