Dôležité odkazy na webstránky:

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky má nového člena

V súvislosti so vzdaním sa funkcie členstva v Rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr. Márie Drexlerovej k 01.07.2016, bol na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky vymenovaný Podpredsedníčkou vlády a Ministerskou spravodlivosti Slovenskej republiky od 01.09.2016 nový člen Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr. Peter Odaloš, námestník krajského prokurátora pre trestný úsek v Banskej Bystrici.

 

Novému členovi Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky bol na 13. zasadnutí Rady akadémie dňa 07.10.2016 odovzdaný predsedníčkou Rady akadémie menovací dekrét.

 

 

fotka

Kategória: