Dôležité odkazy na webstránky:

Výmenný pobyt predsedov súdov krajín EÚ

V termíne 05. 12. - 09.12.2016 sa v rámci spolupráce s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) uskutočnil výmenný pobyt predsedov súdov z krajín EU.

 

Výmenného pobytu sa zúčastnili predsedovia súdov z krajín Španielsko a Nemecko.

 

V rámci programu sa uskutočnili prijatia na Najvyššom súde SR, Ministerstve spravodlivosti SR, Justičnej akadémii SR, Súdnej rade SR a na Okresnom súde BA V., počas ktorých došlo k výmene odborných skúseností a poznatkov v oblasti správneho práva, finančného práva, daňového práva, z oblasti riadenia súdov a vzdelávania justície.

 

V rámci prijatia na Ministerstve spravodlivosti SR sa oboznámili s elektronickým systémom monitorovania osôb (ESMO) a s podmienkami probácie, mediácie a dozoru v Slovenskej republike.

 

Počas prijatia absolvovali predsedovia súdov z krajín EU odborné prednášky na tému „Postavenie a úloha médií" a „Administratívny a spravovací poriadok súdov".

 

Kategória: