Dôležité odkazy na webstránky:

Vzdelávacie podujatie za účasti zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ

V dňoch 16. - 17. marca 2017 sa v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení uskutočnilo vzdelávacie podujatie pod názvom „Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ a národné súdy - hľadanie spoločných hodnôt" zamerané na oboznámenie sa s rozhodovacou činnosťou a judikatúrou Všeobecného súdu EÚ.

 

Lektormi vzdelávacieho podujatia boli: prezident Všeobecného súdu EÚ, p. Marc Jeager, sudca Všeobecného súdu EÚ p. Juraj Schwarcz, člen Právneho servisu Európskej komisie p. Adrián Tokár a v neposlednom rade externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky a predseda senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky p. Ivan Rumana.

 

V rámci vzdelávacieho podujatia bolo účastníkom prostredníctvom lektorov ako aj prostredníctvom poskytnutých študijných materiálov odovzdaných množstvo dôležitých informácií a vytvoril sa priestor na zaujímavú a produktívnu diskusiu a zodpovedanie množstva vzájomných otázok a dotazov.

 

Vzdelávacieho podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia akadémie, p. Peter Hulla, riaditeľ akadémie, p. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa akadémie a p. Martin Bargel, podpredseda Rady akadémie, ktorí v rámci pracovného stretnutia so zástupcami Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ prerokovali ďalšiu spoluprácu pri výmenných pobytoch, stážach a vzdelávacích podujatiach akadémie.

 

Po ukončení vzdelávacieho podujatia sa uskutočnilo stretnutie na pôde Súdnej rady SR, na ktorom si prezident Všeobecného súdu EÚ, p. Marc Jeager a predsedníčka Súdnej rady SR, p. Jana Bajánková vymenili vzájomné poznatky a skúsenosti v rámci rozhodovacej činnosti a pôsobenia subjektov, ktoré reprezentujú. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia akadémie, p. Peter Hulla, riaditeľ akadémie, p. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa akadémie.

 

 

 

fotka

Kategória: