Dôležité odkazy na webstránky:

Podpis memoranda o spolupráci so Súdnou akadémiou VSR

Na základe pozvania Najvyššieho Ľudového súdu VSR sa uskutočnila v termíne od 1.5.2017 do 9.5.2017 zahraničná pracovná cesta  JUDr. Petra Hullu, riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky do Vietnamskej socialistickej republiky.  Delegáciu viedla  predsedníčka  Súdnej rady SR p. Jana Bajánková. Počas zahraničnej pracovnej cesty bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi Justičnou akadémiou SR a Súdnou akadémiou VSR. Pred samotným podpísaním zmluvného dokumentu prebehli vzájomné bilaterálne rokovania, počas ktorých sa strany vzájomne  informovali o aktivitách  v oblasti justičného vzdelávania a o možnostiach ďalšej spolupráce. Následne po podpise  sa uskutočnili prednášky pre frekventantov Súdnej akadémie VSR po ktorej nasledovala diskusia. Počas zahraničnej pracovnej cesty sa uskutočnili prijatia na Ministerstve spravodlivosti VSR,  Najvyššom ľudovom súde VSR,  Justičnom výbore Národného zhromaždenia, Ľudovom súde v Hanoji, a Provinčnom súde v provincii Ninh Binh.

 

podpis memoranda

Kategória: