Dôležité odkazy na webstránky:

Výmenný pobyt sudcov a prokurátorov z krajín Európskej únie

V rámci spolupráce Justičnej akadémie Slovenskej republiky s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou  sa uskutočnil v termíne 29.5.2017 - 9.6.2017 výmenný pobyt sudcov a prokurátorov z krajín Európskej únie. Celkovo pricestovalo na Slovensko 7 sudcov, 8 prokurátorov a 1 justičná čakateľka. Počas pobytu absolvovali program v Košiciach, Bratislave a v Pezinku. V Košiciach  boli pripravené stretnutia a rokovania  na Ústavnom súde SR, Krajskom súde SR, Krajskej prokuratúre SR, Národnej kriminálnej agentúre SR  a Právnickej fakulte P.J. Šafárika. Druhý týždeň pobytu sa uskutočnilo v Pezinku prijatie na Justičnej akadémie SR a na Špecializovanom trestnom súde SR. V Bratislave bola delegácia prijatá na Najvyššom súde SR, Súdnej rade SR a na Generálnej prokuratúre SR. Počas stretnutí sa účastníci výmenného pobytu aktívne zaujímali o systém justičného vzdelávania, ako aj o   právny systém v Slovenskej republike, organizovanie činnosti súdov a prokuratúr na všetkých úrovniach.

 

 

spoločná fotka

Kategória: