Dôležité odkazy na webstránky:

Zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete

V dňoch 21.6.2017 - 23.6.2017 sa uskutočnilo  pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete. V tomto roku sa zasadnutie uskutočnilo v Maltskej republike,  ktorá v I. polroku 2017 predsedá Rade Európskej únie.  Zasadnutie Valného zhromaždenia EJTN otvoril W. Postulski, generálny tajomník EJTN a p. Michal Mallia, riaditeľ Výboru pre justičné štúdie Maltskej republiky za účasti 106 účastníkov zo všetkých členských krajín. Predmetom rokovania boli programové aktivity o ktorých sa rokovalo v 8 pracovných skupinách, správa o finančnom hospodárení  za rok 2016 , schválenie rozpočtu na rok 2018 a taktiež bol predstavený   Strategický plán na roky 2021 - 2027. Počas zasadnutia Valného zhromaždenia EJTN bolo schválené členstvo  Estónsku a Litve.

 

 

malta

Kategória: