Dôležité odkazy na webstránky:

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky má nových členov a predsedníčku

 

V súvislosti so zvolením JUDr. Lenky Praženkovej za členku Súdnej rady SR, bola dňa 29.05.2017 na 52. zasadnutí Súdnej rady SR s účinnosťou od 01.07.2017 zvolená nová členka Rady Justičnej akadémie, JUDr. Jana Bajánková, predsedníčka senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

 

Na ustanovujúcom 20. zasadnutí Rady Justičnej akadémie, ktoré sa konalo dňa 11.10.2017 v Pezinku, bola JUDr. Bajánková zvolená za novú predsedníčku Rady Justičnej akadémie. Funkciu prevzala po JUDr. Viere Petríkovej, ktorej funkčné obdobie v Rade Justičnej akadémie uplynulo dňa 16.10.2017.

 

Novým členom Rady Justičnej akadémie zvoleným Súdnou radou SR s účinnosťou od 18.10.2017 sa stal JUDr. Roman Greguš, podpredseda Krajského súdu v Nitre, ktorý v Rade akadémie nahradil JUDr. Vieru Petríkovú.

 

Menovacie dekréty boli novým členom odovzdané na pôde Súdnej rady SR za prítomnosti riaditeľa Justičnej akadémie SR, dňa 11.09.2017 predsedníčkou, JUDr. Lenkou Praženkovou.

 

Kategória: