Dôležité odkazy na webstránky:

Prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ rok 2018