Dôležité odkazy na webstránky:

Španielsko, Barcelona - Priame zdaňovanie EÚ

  Číslo: 
  AD/2018/07
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  EU Direct Taxation
  Miesto konania: 
  Barcelona
  Termín: 
  23. Október 2018 - 9:00 - 24. Október 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Júl 2018

   

  Popis:

  Day-and-a-half day training will cover the issues ranging from the national courts dealing with EU law, Value Added Tax (VAT), recent EU Tax problems and challenges. The training will include practical workshops on individual tax law cases. All workshops sessions should be led by experienced practicioners and trainers

   

  Participants are expected to have some background knowledge of the subject and to engage in active duscussions with their counterparts from accross EU. This training seeks to operate as a platform for the exchange of knowledge and best practices among colleagues, the creation of judicial cooperation and understanding and the debate of key developments in this field.

   

  Cieľová skupina: 

  Administrative law judges and judges who deal with tax cases in their own countries from all EU Member states

   

  Miesto konania: Španielsko, Barcelona

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli  www.ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB