Dôležité odkazy na webstránky:

Bulharsko, Sofia - Jazykové vzdelávanie - Rodinné právo

  Číslo: 
  LI/2018/10
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Language Trainig on the Vocabulary of Family Law
  Miesto konania: 
  Sofia, Bulharsko
  Termín: 
  5. November 2018 - 9:00 - 9. November 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. Jún 2018

   

  Popis:

  A five-day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors and prosecutors dealing with family law cases, preferably of cross-border nature. It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

   

  Participants are divided in four small groups, three to be developed in English and one in French language.Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

   

  The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

   

  Cieľová skupina: 

  Judges and prosecutors from all EU Members States dealing with family law cases and having the B2 language level as per Common European Framework of Reference for Languages

   

  Miesto konania: Bulharsko, Sofia

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk, francúzsky jazyk - B2 SERR

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli  www.ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB