Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecko, Trier - Ochrana spotrebiteľa

  Číslo: 
  CI/2018/07
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Consumer Protection
  Miesto konania: 
  Trier
  Termín: 
  28. November 2018 - 9:00 - 29. November 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. Jún 2018

   

  Popis:

  The added value of the two day-long seminar consist of delivering in-depth insights on highly specialized topics pertaining to diversified aspects of Consumer Protection.

  This conference will

  • raise awareness of the application of the EU principles of effectiveness, proportionality and dissuasiveness in the area of consumer protection;
  • explain the role of the Court of Justice of the European Union in the interpretation and application of consumer law;
  • present and analyse the tasks and ex officio powers of national courts;
  • discuss possible models of cooperation between judicial and administrative enforcing authorities;
  • promote contacts between national judges from different Member States.

  The conference will be designed to be practice-oriented and focused on peer and expert training. Whenever deemed appropriate, workshops will be implemented in order to encourage active participation of the attendees.

      The training will be carried out by leading academics and practitioners, expert speakers will be called to expand upon such aspects as jurisdiction, applicable law, EU instruments, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to the subjects of the training.

  This training will combine theoretical lectures with practical workshops based on specialised case-studies and will serve as a forum for the exchange of knowledge and best practices between judges from across the EU.

   

  Cieľová skupina: 

  Judges  from all EU Member States 

   

  Miesto konania: Trier, Nemecko

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli  www.ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB