Dôležité odkazy na webstránky:

Španielsko, Madrid - Konfiškácia a zhabanie majetku v EÚ

  Číslo: 
  CR/2018/03
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Economic crimes: Asset recovery and confiscation in the EU
  Miesto konania: 
  Centro De Estudos Jurídicos, Spain, Madrid
  Termín: 
  26. November 2018 - 9:00 - 27. November 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. August 2018

   

  Popis:

  Day-and-a-half training aimed at improving knowledge and experience of judges and prosecutors to trace, freeze, seize and re-use illicitly acquired assets through the use of EU legal instruments required to ensure effective procedures of confiscation and recovery of illegally acquired assets in the EU. Sharing of experiences and good practices regarding the implementation of financial investigations within EU, and cooperation with EUROPOL, EUROJUST and international networks as CARIN are at the core of the seminar.

   

  The overall aim of the seminar is to increase understanding and common approaches on financial investigations, confiscation and criminal assets recovery; to discuss practical use of legal instruments in this area, exchange knowledge and facilitate cooperation between the judicial authorities of the Member States as well as with international organizations and EU agencies.

   

  The training will combine lectures, presentations and workshops with study cases to enhance practical knowledge of practitioners.   

   

  Cieľová skupina: 

  Judges and Prosecutors from all EU Member States, preferably criminal judges and prosecutors with some knowledge of EU Criminal Law and judicial cooperation in criminal matters.

   

  Miesto konania: CEJ - Madrid

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli  www.ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB