Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecko, Trier - Európske právo v oblasti rodovej rovnosti - séria seminárov

  Číslo: 
  6/2018/0
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  EU gender equality law
  Miesto konania: 
  Trier
  Termín: 
  19. Marec 2018 - 9:00 - 21. Marec 2018 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  5. September 2018

   

  ERA (Akadémia európskeho práva) ponúka  3 semináre v oblasti práva rodovej rovnosti pre sudcov a prokurátorov, pracujúcich prevažne v oblasti pracovného práva .

   

  VŠETKY TRI SEMINÁRE POČAS ROKA MAJÚ ROVNAKÝ OBSAH, preto prosíme účastníkov, aby si zvolili nimi preferovaný termín a miesto prihlásenia a neprihlasovali sa na viaceré semináre www.era.int/gender

   

  Nemecko, Trier - 19.3. - 21.3.2018 - prihlásenie v termíne do 24.1.2018

  Česká republika, Praha - 12.4. - 13.4.2018 - prihlásenie v termíne do 19.2.2018

  Francúzsko, Paríž - 29.10.-30.10.2018 - prihlasenie v termíne do 5.9.2018

   

  Prihlásenie on-line a návrh programu na stránke  www.era.int.

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany ERA o čom  bude informovať priamo  prihlasených záujemcov.

   

  Jazykový režim: anglický a nemecký

   

  Finančné podmienky:

  ERA prepláca účastníkom skutočné výdavky za cestovné do výšky 450 EUR a priamo pokryje 2 noci ubytovania. Podmienky bookovania leteniek a ubytovania budú oznámené vybratým účastníkom samostatne zo strany ERA.

   

   Prihlásenie:

  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty, na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie

   

  Odborný garant: 
  ERA
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  2
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk