Dôležité odkazy na webstránky:

Francúzsko, Štrasburg - Vzdelávanie pre lektorov v oblasti ľudských práv (externých členov pedagogického zboru JA SR)

  Číslo: 
  HFR/2018/04
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  EJTN-ECtHR Training on Human Rights for EU Judicial Trainers
  Miesto konania: 
  Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
  Termín: 
  24. September 2018 - 9:00 - 25. September 2018 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  25. Máj 2018

  Popis:

  Day-and-a-half training organised in partnership with and at the premises of the European Court of Human Rights (ECtHR).

  This training will focus on the most recent developments in the court's case-law, the application procedure before the court and the execution of its judgments. It will be led by current and former ECtHR officials and it will include the attendance of a Grande Chamber hearing, as well as a practical exercise on the use of the HUDOC database.The training will serve as a platform for the exchange of knowledge and experience between judicial trainers and practitioners from across the EU on the application of the European Convention on Human Rights and the most pressing issues concerning

   

  Miesto konania: Francúzsko, Štrasburg

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na seminári.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.


   

   

  Odborný garant: 
  EJTN, ECtHR
  Pramene k príprave: 

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Iná primárna skupina: 
  Lektori (externí členovia pedagogického zboru)
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB
  Corporate_Financial_Policy -2018.pdf563.39 KB
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB