Dôležité odkazy na webstránky:

AIAKOS 2018 - výmenný program

  Číslo: 
  211/2018/AIAKOS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  AIAKOS Exchanges 2018
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  5. November 2018 - 9:00 - 23. November 2018 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  30. Jún 2018

   

   

  Program AIAKOS je výmenný program v zahraničí a na Slovensku v trvaní 1+1 týždeň, ktorého cieľom je spojiť mladých budúcich sudcov a prokurátorov v rámci EÚ, upriamiť ich pozornosť na európsky rozmer ich budúcej profesie a zvýšiť vzájomné porozumenie rôznych justičných kultúr a systémov.

   

   

  Program sa bude realizovať  v roku 2018 vo fixne stanovených termínoch: 

   

  i) 5.11.2018 - 9.11.2018

    

   a

   

  ii) 19.11.2018 - 23.11.2018

   

  Formát: 1. skupina slovenských účastníkov zostáva v týždni 5.11.2018 - 9.11.2018 na Slovensku so skupinou účastníkov z EÚ. Zatiaľ je 2. slovenská skupina v rôznych krajinách EÚ. V týždni od 19.11. do  23.11. 2018  je 2. skupina po návrate z ich pobytu na Slovensku a 1. skupina vycestuje do zahraničia. V oboch týždňoch je v SR rovnaký program. 

   

  Prvý deň výmenného pobytu nevyhnutne zahŕňa prezentácie jednotlivých účastníkov o právnom a súdnom systéme krajiny pôvodu, uvedené má formu workshopu alebo okrúhleho stola.

   

  Ďalšie dni program obsahuje workshop o justičnej spolupráci v civilných a trestných veciach, o štandarde úrovne ľudských práv, a to formou vymieňania skúseností medzi účastníkmi. Program obsahuje simulovaný súdny proces podľa slovenského procesného práva a je doplnený návštevou pojednávaní na okolitých súdoch, návštevou väznice či inej inštitúcie. JA SR poskytne potrebnú súčinnosť pri vytvorení programu pre zahraničné skupiny, pričom za prípravu prezentácii o slovenskom právnom systéme sú zodpovední slovenskí účastníci.

   

   

  Krajiny, do ktorých pôjdu slovenskí účastníci: 

   

  5.11.2018 - 9.11.2018

  Francúzsko (1) , Portugalsko (1), Nemecko (1), Belgicko (1), Rakúsko (1)

   

   a

   

   19.11.2018 - 23.11.2018

   Francúzsko (2), Poľsko (1),  Belgicko (1), Taliansko (1)

   

  Finančné podmienky:

   

  Cestovné náklady pri cestách do zahraničia:  náklady sú hradené maximálne do výšky 400 EUR na základe originálov predložených cestovných dokladov.

   

  Pobytové náklady pri cestách do zahraničia: Výška denných diét je stanovená pre jednotlivé krajiny (v prílohe). Uvedené diéty súžia na úhradu všetkých nákladov spojených s pobytom v zahraničí  ( ubytovanie, stravovanie, vnútorné cestovné v príslušnej krajine, poistné a ďalšie náklady)

   

  Poskytnutie finančných prostriedkov  na zabezpečenie  pobytu v zahraničí sa  uskutočňuje  zo strany EJTN po vyplnení on-line registrácie účastníkom programu  v 2 dávkach na bankový účet  nasledovne:

   

  • 70%  - dva týždne pred  dátumom  začiatkom programu

  • 30 % - po ukončení programu pobytu v zahraničí

   

  Cestovné náklady pre národných účastníkov v SR:  pre národných  účastníkov v SR maximálne  do výšky 200 EUR -  na cestu tam a späť -  ( letecky - ekonomická trieda; vlakom - vlakový lístok I. triedy pre najkratšiu cestu , v prípade použitia motorového vozidla 0,22 EUR/km  - maximálne 1200 km - Michelin/google Internet Maps) - Finančné podmienky str. 2.

   

  Pobytové náklady pre národných účastníkov v SR: Po ukončení  programu sú zo strany EJTN refundované národnému účastníkovi po predložení dokladov reálne náklady spojené s ubytovaním, stravovaním ( 20 EUR obed a 30 EUR večera) a mestskou dopravou .

   

  Náklady národných účastníkov  sú refundované  po ukončení programu v SR,  a preto je potrebné uchovať si  všetky doklady spojené cestovným, ubytovaním, stravovaním, ktoré budú použité v procese refundácie !

   

   

  Prosíme záujemcov o vyplnenie prihlášky (AIAKOS-participant-list), ktorý sa nachádza v prílohe, kde je potrebné uviesť všetky požadované údaje, ako  aj preferovanú krajinu (krajiny), ktorú zašlete mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk; Je potrebné vyplniť všetky požadované  údaje pre potreby nominácie.

   

  Nedostatočne vyplnená prihláška môže byť dôvodom pre jej pre vyradenie v procese posudzovania zo strany EJTN.

   

   

  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na podujatí.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Lektor(i): 

   

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Právni čakatelia prokuratúry
  Iná primárna skupina: 
  Justiční čakatelia
  Sekundárna cieľová skupina: 
  Vyšší súdni úradníci
  Asistenci sudcu NS SR
  Počet účastníkov: 
  10
  Zodpovedný koordinátor: 
  EJTN
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  AIAKOS_Participant_List.xls2.11 MB
  AIAKOS2018_FIN.CONDITIONS.pdf728.76 KB
  ContactPointsAIAKOS2018.pdf146.47 KB
  FAQ_section.pdf736.73 KB
  AIAKOS 2018 - Výška denných diét pre jednotlivé krajiny stanovená EJTN.pdf101.23 KB
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB