Dôležité odkazy na webstránky:

Veľká Británia, Londýn - Sudcovské remeslo

  Číslo: 
  TM/2018/04
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  "Judgecraft"
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  26. Jún 2018 - 9:00 - 27. Jún 2018 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  27. Apríl 2018

   

  Popis:

   

  Following four very successful European Judgecraft courses in 2016 & 2017, EJTN is running a series of three further such courses in 2018. The courses will cover topics such as judicial conduct and ethics, judicial resilience, unconscious bias and the practice of Judgecraft skills in the courtroom. These three courses will be highly focused upon the skills and abilities that are common to all judges at every level, whatever their jurisdiction, within Europe. They are intended to be ‘training the trainers' courses allowing judicial trainers and educators to return to their home jurisdictions and to there develop and adapt the ideas they will see and discuss during the courses. The three courses will be substantially the same as each other.

   

  Cieľová skupina: lektori (externí členovia pedagogického zboru JA SR)

   

  Miesto konania: Veľká Británia, Londýn

   

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany EJTN.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Iná primárna skupina: 
  lektori (externí členovia pedagogického zboru JA SR)
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  2018 - prihlasovanie a finančné podmienky účasti na zahraničných seminároch.pdf228.42 KB
  FAQ_section (2) - 2018.pdf721.88 KB
  OG2018_CFP_EN.pdf774.67 KB