Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecko, Trier - Prístup k spravodlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím

  Číslo: 
  2018/418/82
  Druh: 
  jednodenný
  Plný názov: 
  Access to Justice for persons with disabilitie - criminal and administrative context
  Miesto konania: 
  Trier
  Termín: 
  13. Jún 2018 - 9:00 - 15. Jún 2018 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. Apríl 2018

   

  Popis:

  The UNCRPD to which the European Union and most Member States are part, is an important tool for promoting the human rights of persons with disabilities. The Convention elaborates and clarifies existing obligations, providing within a single text the accepted global legal standards on disability rights. The correct implementation of the disability provisions in EU legal acts in line with the UNCRPD is instrumental for the enjoyment by persons with disabilities of their rights and their participation in society on equal basis with others.

  The seminars will offer participants the opportunity to understand the key principles and concepts contained in the UNCRPD and its relationship to EU law and national law. European legal acts which refer to matters governed by the Convention will also be analysed. All seminars will combine presentations by experts in the field and interactive workshops.


  Informácie o seminári na stránke:  

   Access to Justice for Persons with Disabilities - Criminal and Administrative Context


  Obsah seminára:

  • Article 13 UNCRPD

  • Children with disabilities

  • Women with disabilities

  • Legal capacity and supported decision-making

  • Right to liberty and security

  • Right to political participation

  • Victims' procedural rights

  • Effective participation in court proceedings

   

  Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori z členských krajín EÚ

   

  Miesto konania: Nemecko, Trier

   

  Jazykový režim seminára: anglický jazyk, španielský jazyk

   

  Finančné podmienky: cestovné náklady do výšky 360 EUR, ubytovanie na 2 noci (hotel určuje ERA), stravovanie a občerstvenie počas prestávok

   

  Prihlásenie: prihláškv anglickom a španielskom jazyku  a prihlásenie on-line  HERE.

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany ERA.  Kontaktnou osobou je Jaroslav Opravil -  jopravil@era.int.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  ERA
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk