Dôležité odkazy na webstránky:

Taliansko, Macerata - Súťažné právo EÚ - 2 semináre

  Číslo: 
  2018/06-1
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  EU competition law - Antitrust Damages Actions project
  Miesto konania: 
  Taliansko, University of Macerata
  Termín: 
  10. September 2018 - 9:00 - 18. Január 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  17. Jún 2018

   

  Informácie o seminári :  

  The project, organised by University of Macerata, support and promote judicial training on the application and interpretation of EU competition law, with a view to fostering acommon legal and judicial culture.The aim is contributing to improvement of knowledge,application and interpretation of EU competition law so as to ensure its coherent and consistent application.Such purpose will be achieved by the following specifictraining activities focused on:

   

  - Directive 2014/104 on antitrust damages actions (and the Italian transposing legislation);

  - Economic principles of competition law including economicprinciples and economic reasoning;

  - Specific terminology used in the application of competition law.

   

  Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori

  Participation is open to:

   

  a. national judges, prosecutors, apprentice judges, and members of judges' offices staff dealing with thereview of national competition authorities decisions;

  b. national judges, prosecutors, apprentice judges, and members of judges' offices staff dealing with competition law, including antitrust and state aid, at final instance (a final-instance judge may be of an appeal court, if this court's decisions cannot be further challenged).

  National judges who do not belong to one of these two groups can apply, but cannot request reimbursement of expenses

   

   

   

  Miesto konania: Taliansko, Univerzita  Macerata, Macerata

   

  Dátum konania: I. seminár 10.9. - 11.9.2018, II. seminár -  17.1. - 18.1.2019 (informácie v prílohe)

   

   

  Prihlásenie on-line: http://adaproject.eu/call/  v termíne do 17.6.2018

   

   

  Finančné podmienky: pobytové náklady - ubytovanie rezervuje a hradí  univerzita,  stravovanie poskytuje univerzita , cestovné je refundované do výšky 300 EUR po predložení originálov cestovných dokladov dokladov

   

  Prihlásenie:

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany organizátorov ADA (Antirust Damages Action).   

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  ADA
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Zodpovedný koordinátor: 
  ADA
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  ADA_CallForApplication2018.pdf129.03 KB