Dôležité odkazy na webstránky:

Time management, efektívne využitie času - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)

  Číslo: 
  2018/KSP/101/JA SR
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Time management, efektívne využitie času - BA, TT, TN, NR (JA SR Pezinok)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  28. Jún 2018 - 9:00 - 16:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  22. Jún 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky obed nezabezpečuje.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená v prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  • Primárna cieľová skupina: účastníci, ktorí boli elektronicky prostredníctvom portálu akadémie prihlásení na vzdelávacie podujatie 20.06.2018 ale z kapacitných dôvodov sa podujatia nemohli zúčastniť (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia" - primárne: sudcovia, prokurátori; sekundárne: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)
  • Sekundárna cieľová skupina: sudcovia, prokurátori (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")
  • Terciálna cieľová skupina: vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (účasť bude potvrdzovaná podľa „Zásady včasnosti elektronického prihlásenia")
  Lektor(i): 

  Mgr. Eva Martinovičová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; lektorka a konzultantka spoločnosti EdWell s.r.o.; členka International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov); členka Slovak Chapter ICF; členka Slovenskej asociácie koučov (SAKO)

  Počet účastníkov: 
  20
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk