Dôležité odkazy na webstránky:

Komunikačné zručnosti a asertívne riešenie konfliktov - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)

  Číslo: 
  2018/KSP/84/JA SR
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Komunikačné zručnosti a asertívne riešenie konfliktov - KE, PO (Krajský súd v Košiciach)
  Miesto konania: 
  Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice
  Termín: 
  19. September 2018 - 9:00 - 16:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  2. Júl 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • V záujme dosiahnutia efektivity podujatia, či už z hľadiska vynaložených nákladov ako aj za účelom prípadného zabezpečenia náhradného účastníka podujatia, je potrebné zrušenie účasti (ospravedlnenie) oznámiť Justičnej akadémii Slovenskej republiky ihneď po zistení dôvodov zrušenia, a to prostredníctvom e-mailu: gabriela.urbanska@justice.sk Spôsob ospravedlnenia - v zmysle platných „Zásad" časť III., článok VI.: Neúčasť bude ospravedlnená iba v uvedených prípadoch: a) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii minimálne 5 pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.), b) v prípade písomného oznámenia neúčasti akadémii 4 a menej pracovných dní pred začatím podujatia s uvedením dôvodu (práceneschopnosť, ošetrovanie člena rodiny, mimoriadne pracovné povinnosti atď.) a s priloženým súhlasom nadriadeného v súčinnosti s kontaktnou osobou (osobný úrad). V prípade nedodržania podmienok uvedených v písmene a), b) bude akadémia považovať neúčasť za neospravedlnenú.
  Lektor(i): 

  Mgr. Eva Martinovičová externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; lektorka a konzultantka spoločnosti EdWell s.r.o.; členka International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov); členka Slovak Chapter ICF; členka Slovenskej asociácie koučov (SAKO)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori (Košice, Prešov)
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, právni čakatelia prokuratúry (Košice, Prešov)
  Počet účastníkov: 
  20
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk