Dôležité odkazy na webstránky:

Česká republika, Kroměříž - Trestné činy z nenávisti, extrémestické prejavy, radikalizmus osôb hlasiaich sa k islámu

  Číslo: 
  P18P045
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia ČR, Kroměříž
  Termín: 
  14. August 2018 - 10:00 - 15. August 2018 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  18. Jún 2018

   

  Informácie o seminári :  


  1. Aktuální trendy v oblasti pravicového a levicového extremismu ve světě, v Evropě, v ČR.

   2. Extremismus, hate crime a terorismus v kyberprostoru a možnosti trestního postihu (vč. procesního hlediska a problematiky dokazování). Informační prostor a otázky možnosti zpravodajské destabilizace druhého státu prostřednictvím medií.

   3. Procesní nástroje trestního práva v boji proti extremismu, terorismu a trestným činům z nenávisti. Spolupráce mezi policií a státním zastupitelstvím, předávání informací mezi policií, státním zastupitelstvím a různými složkami v hierarchii státního zastupitelství, spolupráce se soudy, nasazování operativní techniky.

   4. Islám a islamismus. Islám - rozdílnosti kulturní, předsudky vůči islámu, mediální obraz islámu. Extremistické formy a radikalismus v islámu - ve vztahu k trestnosti určitých typů chování lidí hlásících k extrémním formám islámu.

   5. Specifický přístup OČTŘ a obhajoby k poškozeným a obětem v případě trestných činů z nenávisti.

   6. Možnosti prevence radikalizace: zaměstnávání osob vykonávajících TOS, hledání řešení zaměstnání a dluhových pastí pro propuštěné vězně. Možnosti prevence radikalizace ve věznicích.

  Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori

   

  Miesto konania: Kroměříž, budova C, Justičná akadémia ČR , Smetanova 3921 (U Sýpek)  

   

  Organizačný pracovník: -  jdvorackova@akademie.justice.cz;

   

  Dátum konania:  14.8.2018 - 15.8.2018

   

   (časový harmonogram - 14.8.2018 - 10:00 - 17:30 hod., 15.8.2018 - 09.00 - 15:00 hod )

   

  Finančné podmienky: pobytové náklady - ubytovanie  a stravovanie poskytuje JA ČR , cestovné a poistné si hradí účastník seminára

   

  Prihlásenie:

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany organizátorov.   

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  JA ČR
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  5
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Program 14.-15.8.2018.pdf411.55 KB