Dôležité odkazy na webstránky:

Česká republika, Praha - Obchodovanie s ľuďmi s dôrazom na pracovné a ďalšie formy vykorisťovania

  Číslo: 
  P18P046
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  6. September 2018 - 9:00 - 15:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  27. Júl 2018

   

  Informácie o seminári :  


  Obchodování s lidmi, situace v Evropě z pohledu EUROJUST, JIT. Program podpory a ochrany obětí OSL MV CŘ.  Národní referenční mechanismus a péče o oběti OSL v UK. Kazuistiky s důrazem na dokazování (vybrané případy řešené v ČR i UK), méně časté formy obchodování s lidmi (nucené žebrání, nucené sňatky, nucení k páchání trestné činnosti nebo podvody např. na sociálních dávkách).  Časový harmonogram: 9:00 - 15:30 hod.

   

  Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori

   

  Miesto konania: Justičný areál, Na Mičánkach, 28. Pluku 1533/29 b, 100 83 Praha

   

  Organizačný pracovník: jdvorackova@akademie.justice.cz;

   

  Dátum konania:  6.9.2018

   

  Finančné podmienky: pobytové náklady - ubytovanie  a stravovanie (obed)  poskytuje JA ČR , cestovné a poistné si hradí účastník seminára

   

  Prihlásenie:

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Účasť na seminári je podmienená akceptáciou zo strany organizátorov.   

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  JA ČR
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  5
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Jak se dostat Na Míčánky.pdf349.74 KB
  Navrh programu - Obchodovani s lidmi s durazem na pracovni a dalsi formy vykoristovani, 6.9. 2018, Pha.pdf379.25 KB