Dôležité odkazy na webstránky:

Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)

  Číslo: 
  2018/KSP/KVP/96/JA SR
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Prípravné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu II. časť (JA SR Pezinok)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  5. September 2018 - 9:00 - 6. September 2018 - 16:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  13. August 2018

  Program II. časti prípravného vzdelávanie na funkciu sudcu

  • Obsah II. časti prípravného vzdelávania: simulácia pojednávania v inej než trestnej veci a simulácia pojednávania v trestnej veci; účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti; nácvik zručnosti v pojednávacej miestnosti; praktické cvičenia; osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu; rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí; konanie bez zbytočných prieťahov
  • Občerstvenie: Na seminári Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje občerstvenie počas prestávok (voda, káva, čaj).
  • Obed: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom obed nezabezpečuje.
  • Ubytovanie: Justičná akadémia Slovenskej republiky účastníkom ubytovanie nezabezpečuje.
  Lektor(i): 

  JUDr. Ladislav Duditš (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu Krajského súdu v Košiciach), JUDr. Ján Hrubala (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu Špecializovaného trestného súdu), JUDr. František Mozner (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)

  Iná primárna skupina: 
  uchádzači úspešní v hromadnom výberovom konaní na funkciu sudcu
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk