Dôležité odkazy na webstránky:

Valné zhromaždenie Európskej justičnej vzdelávacej siete 2018

V dňoch 13.6. - 15.6.2018 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete v Bulharskej republike, ktorá predsedala v druhom polroku Rade Európskej únie. Za Justičnú akadémiu SR sa zasadnutia zúčastnil JUDr. Ladislav Tichý, zástupca riaditeľa JA SR a JUDr. Dagmar Hupková, referent pre medzinárodné vzťahy JA SR.

 

Valné zhromaždenie EJTN sa stretáva pravidelne každý rok a cieľom tohto stretnutia je obsahové a finančné zhodnotenie aktivít za rok 2017,  hodnotenie aktivít v  priebehu  roku 2018 a stanovenie priorít,  predstavenie a odsúhlasenie  rozpočtu na rok 2019.

 

Rokovanie Valného zhromaždenia EJTN otvoril generálny tajomník EJTN p. W. Postulski a p. Miglena Tacheva, riaditeľka Národného inštitútu pre justíciu. Po úvodnom privítaní nasledovali hlavné prejavy, v ktorých vystúpili Lozan Panov, predseda Najvyššieho súdu Bulharskej republiky a Tsetska Tsacheva, ministerka spravodlivosti Bulharskej republiky.

 

Hlavným bodom rokovania bola príprava Strategického plánu  na roky 2021-2027 a cieľom predloženého  dokumentu bolo prezentovať členom Európskej siete súčasný stav strategických diskusií v rámci riadiaceho výboru EJTN, ktoré budú tvoriť základ pre vypracovanie a následne schválenie strategického plánu na uvedené obdobie.   Záverečným znením strategického dokumentu sa bude zaoberať konferencia riaditeľov EJTN naplánovaná na jeseň roku 2018, ktorá by sa mala uskutočniť v Rakúskej republike, predsedajúcej krajiny Rady EÚ.

Kategória: