Dôležité odkazy na webstránky:

Návšteva prezidenta Súdneho dvora EÚ p. Koen Lenaerts a sudcu Súdneho dvora EÚ p. Daniela Švábyho

Dňa 22.6.2018 sa v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení uskutočnilo vzdelávacie podujatie pod názvom „Prejudiciálna otázka - dialóg o vzájomnej dôvere  medzi Súdnym dvorom EÚ a národnými súdmi".

 

Vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo za prítomnosti  prezidenta Súdneho dvora EÚ p. Koen Lenaerts, sudcu Súdneho dvora  EÚ p. Daniela Švábyho a p. Daniela Rumanu, externého člena pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky a predsedu senátu správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

V rámci vzdelávacieho podujatia bolo p. prezidentom Súdneho dvora EÚ odovzdaných účastníkom množstvo dôležitých odborných informácií, a bol  vytvorený  dostatočný časový  priestor na zaujímavú a produktívnu diskusiu v rámci ktorej  bolo zodpovedaných množstvo vzájomných otázok a dotazov.

 

Vzdelávacieho podujatia sa zúčastnili pozvaní hostia   p. Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu SR, p. Jarmila Urbancová, podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR,  p. Lenka  Praženková, predsedníčka Súdnej rady SR, p. Jana Bajánková, predsedníčka Občiansko-právneho kolégia NS SR a predsedníčka Rady Justičnej akadémie SR.

 

Riaditeľ Justičnej akadémie SR p. Peter Hulla v rámci bilaterálnych rokovaní s prezidentom  Súdneho dvora EÚ p. Koen Lenaertsom prerokoval možnosti ďalšej spolupráca pri výmenných pobytoch, stážach a vzdelávacích podujatiach akadémie, ktoré sa pripravujú v rámci projektu.

Kategória: