Dôležité odkazy na webstránky:

Diskusné fórum: CSP a CMP III (neodkladné a zabezpečovacie opatrenia), JA SR Pezinok (OP EVS)

  Číslo: 
  2018/KSP/112/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Diskusné fórum: CSP a CMP III (neodkladné a zabezpečovacie opatrenia), JA SR Pezinok (OP EVS)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  5. November 2018 - 9:00 - 16:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  19. Október 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  Garantom podujatia je JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky). Hlavnými účastníkmi diskusného panelu budú: JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka senátu, občianskoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Ladislav Duditš (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Košiciach), JUDr. Róbert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu v Prievidzi), doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), JUDr. Katarína Gešková, PhD. (členka Katedry občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (vedúci komisie pre prípravu vecného zámeru pre nový český procesný predpis), JUDr. Martina Mižiková (Notárska komora Slovenskej republiky), JUDr. Viliam Karas, PhD. (Slovenská advokátska komora), JUDr. Martin Maliar (generálny riaditeľ sekcie, Sekcia civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Marek Tomašovič (prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Bratislava) a delegáti jednotlivých krajských súdov a ďalších profesijných komôr

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  60
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk