Dôležité odkazy na webstránky:

Diskusné fórum: CSP a CMP IV (konanie na súde prvej inštancie), JA SR Pezinok (OP EVS)

  Číslo: 
  2018/KSP/113/OP EVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Diskusné fórum: CSP a CMP IV (konanie na súde prvej inštancie), JA SR Pezinok (OP EVS)
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  19. November 2018 - 9:00 - 16:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  6. November 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  Garantom podujatia je JUDr. Jana Bajánková (predsedníčka Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky; externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky). Hlavnými účastníkmi diskusného panelu budú: JUDr. Soňa Mesiarkinová (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predsedníčka senátu, občianskoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky, t.č. stáž na Ústavnom súde Slovenskej republiky), JUDr. Oľga Trnková (predsedníčka senátu, občianskoprávne kolégium, Najvyšší súd Slovenskej republiky), JUDr. Ladislav Duditš (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Košiciach), JUDr. Róbert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda Okresného súdu v Prievidzi), prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; predseda rekodifikačnej komisie a hlavný autor procesných predpisov; prorektor pre legislatívu, Univerzita Komenského v Bratislave), doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach), JUDr. Jozef  Zámožík, PhD. (člen Katedry občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave), doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (vedúci komisie pre prípravu vecného zámeru pre nový český procesný predpis) a delegáti jednotlivých krajských súdov a ďalších profesijných komôr.

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  60
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk