Dôležité odkazy na webstránky:

Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/127/OPEVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  12. November 2018 - 10:00 - 14. November 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  31. Október 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. (externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; docentka v odbore sociálna práca, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.), doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD. (docentka Inštitútu psychológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove), JUDr. Adriana Konkolovská (podpredsedníčka Okresného súdu Komárno)

  Počet účastníkov: 
  10
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk