Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuálne otázky územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KVP/126/OPEVS
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Aktuálne otázky územnej samosprávy (celoslovenské podujatie JA SR Pezinok), OP EVS
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Slovenskej republiky, ul. Suvorovova 5/C, Pezinok
  Termín: 
  10. December 2018 - 9:00 - 15:45
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  27. November 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Marian Hoffmann, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca, Krajský súd v Prešove), doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva)

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, prokurátori
  Iná sekundárna skupina: 
  vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia, asistenti sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  50
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk