Dôležité odkazy na webstránky:

Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS

  Číslo: 
  2018/KSP/131/OP EVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (IV MS SR Omšenie), OP EVS
  Miesto konania: 
  Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Omšenie č. 825, 914 43 Omšenie
  Termín: 
  3. December 2018 - 10:00 - 5. December 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  9. November 2018

  Program vzdelávacieho podujatia

  Informačný formulár vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  Mgr. Vladimír Hambálek, psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), mediátor; Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, supervízorka (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov), mediátorka; JUDr. Peter Rajňák, sudca, Okresný súd Nové Zámky

  Iná primárna skupina: 
  sudcovia, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia
  Iná sekundárna skupina: 
  prokurátori, právni čakatelia prokuratúry
  Počet účastníkov: 
  10
  Zodpovedný koordinátor: 
  PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk