Dôležité odkazy na webstránky:

Chorvátsko, Záhreb - Nenávistné prejavy v médiách

  Číslo: 
  2018/11/06
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Addressing hate speech in the media: the role of regulatory authorities and the judiciary
  Miesto konania: 
  Chorvátsko, Zagreb
  Termín: 
  6. November 2018 - 9:00 - 7. November 2018 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Október 2018

   

  Informácie o programe:  

  Rada Európy v Štrasburgu (kontakt octavian.sofransky@coe.int) organizuje v spolupráci  Chorvátskou agentúrou pre elektronické média v  Zahrebe  medzinárodnú konferenciu so zameraním na nenávistné prejavy médiách. Informácie o konferencií na stránke  conference webpage.

   

  Pre Slovenskú republiku sú k dispozícií 2 miesta (1 miesto pre sudcu a 1 miesto pre prokurátora).

   

  Termín:         6.11. - 7.11.2018  

    

  Program: v prílohe

   

   Finančné podmienky:

   

  Organizátori plne hradia náklady spojené s cestovným, ubytovanie v hoteli a čiastočne náklady spojené so stravovaním, poistenie si hradí účastník. Nominovanému účastníkovi bude po potvrdení zo strany RE  zaslané pozvanie formou listu.

   

  Jazyk: 

  Rokovacím jazykov je jazyk anglický  

   

  Prihlásenie:

  V prípade že nevyplníte prihlásenie na našom portáli Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

   

   

  Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov.

  Podmienkou pre vyslanie na hospitačný pobyt bude zaslanie súhlasu priameho nadriadeného s uskutočnením zahraničnej aktivity.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho ešte nemáte nahraté vo svojich osobných súboroch.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty, na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  Rada Európy
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  2
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Zagreb 2018 Hate Speech Conference draft PROGRAMME.pdf467.32 KB