Dôležité odkazy na webstránky:

Stretnutie riaditeľov justičných škôl v rámci spolupráce s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou.

V dňoch 24  - 25. októbra 2018 sa uskutočnilo v Rakúskej republike, Viedeň stretnutie riaditeľov justičných škôl, ktoré bolo organizované Európskou justičnou vzdelávacou sieťou. Podujatie sa uskutočnilo v rámci predsedníctva Rakúskej republiky v Rade Európskej únie.

 

Stretnutia sa zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie SR a JUDr. Dagmar Hupková, referent pre medzinárodné vzťahy.

 

Rokovanie otvoril Wojciech Postulski, generálny tajomník EJTN po ktorom  vystúpili s úvodnými prejavmi predstavitelia Federálneho ministerstva pre ústavné veci, dereguláciu a spravodlivosť Rakúskej republiky.

Cieľom stretnutia bolo predstavenie návrhu „Strategického plánu na roky 2021-2027" a  rokovanie o jeho jednotlivých častiach, ktoré sa uskutočňovalo v troch pracovných skupinách.

 

Kategória: