Dôležité odkazy na webstránky:

Medzinárodný seminár „Ochrana spotrebiteľa v Európe“

V dňoch 6. - 7. februára 2019 sa uskutočnil v spolupráci s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou v Bruseli, medzinárodný vzdelávací seminár „Ochrana spotrebiteľa v Európe". Medzinárodného seminára, ktorý sa organizoval v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie  SR sa celkovo zúčastnilo 41 zahraničných účastníkov zo 14 krajín Európskej únie a 4 účastníci zo Slovenskej republiky.

 

Seminár bol zameraný najmä na aplikáciu predpisov a nariadení  Európskej únie v problematike ochrany spotrebiteľa s dôrazom na princípy efektívnosti a proporcionality. Zahraniční lektori sa počas seminára zamerali aj na úlohu Súdneho dvora Európskej Únie v procese implementácie práva Európskej únie.

Kategória: