Dôležité odkazy na webstránky:

Prijatie delegácie Národnej akadémie pre prokuratúru Ukrajiny

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnilo na pôde Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku  prijatie zástupcov  Národnej akadémie pre prokuratúru Ukrajiny  so sídlom v Kyjeve. Zahraničnú delegáciu v zložení Mykola Turkot, vedúci vzdelávania, Olena Yeni, pracovníčka vzdelávania viedol Vitaliy Kupriy, poslanec parlamentu Ukrajiny.

 

Delegácia pricestovala za účelom nadviazania spolupráce s Justičnou akadémiou Slovenskej republiky. Počas prijatia zástupcovia Národnej akadémie pre prokuratúru informovali o činnosti akadémie, jej  pôsobnosti a kompetenciách, ako aj o medzinárodných aktivitách, ktoré pripravujú na rok 2019.  Záverom delegácia prejavila záujem o nadviazanie spolupráce, ktorá by vytvorila priestor pre medzinárodné aktivity v oblasti justičného vzdelávania.

 

Kategória: