Dôležité odkazy na webstránky:

Portugalsko, Lisabon – Stretnutie národných koordinátorov EJTN

V dňoch 31.3.2019 - 2.4.2019  sa uskutočnilo v Portugalsku (Lisabon), stretnutie národných koordinátorov v rámci spolupráce s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) so sídlom v Bruseli. Rokovanie organizovalo Centrum pre justičné štúdie so sídlom v Lisabone a jeho cieľom  bolo zhodnotenie aktivít za rok 2018, stanovenie úloh v rámci roku 2019 a stanovenie priorít na rok 2020. Počas rokovania boli prezentované štatistické ukazovatele za jednotlivé roky a taktiež boli stanovené kvóty pre výmenné programy na nasledujúce obdobie. Predmetom rokovania boli krátkodobé a dlhodobé študijné pobyty, výmenný program AIAKOS 2020, špecializované bilaterálne výmeny a študijné pobyty na úrovni predsedov súdov.

Kategória: