Dôležité odkazy na webstránky:

Stretnutie riaditeľov akadémií krajín V4 pre justičné vzdelávanie

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine  organizovala Justičná akadémia Slovenskej republiky v dňoch 28. mája - 29. mája 2019 stretnutie riaditeľov akadémií krajín V4 pre justičné vzdelávanie. Stretnutia sa zúčastnili  predstavitelia zahraničných akadémií z Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky. Počas spoločného stretnutia sa uskutočnila prezentácia metód, foriem a efektívnosti vzdelávacieho procesu a diskusné fórum so zameraním na požiadavky a výzvy justičného vzdelávania s dôrazom na špecializáciu vzdelávania pre cieľové skupiny krajín V4. V závere stretnutia  bol podpísaný protokol, ktorý okrem iného konkretizuje formy spolupráce na nasledujúce obdobie.

 

zasadnutie

Kategória: