Dôležité odkazy na webstránky:

Výmenný pobyt sudcov a prokurátorov z krajín Európskej únie

V rámci spolupráce Justičnej akadémie Slovenskej republiky s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou  sa uskutočnil v termíne 3.6.2019 - 14.6.2019 výmenný pobyt sudcov a prokurátorov z krajín Európskej únie. Celkovo pricestovalo na Slovensko 6 sudcov, 7 prokurátorov a 2 justičné čakateľky. Počas pobytu absolvovali program v Bratislave, Pezinku, Košiciach, Trebišove a v Michalovciach. Prvý  týždeň pobytu bola delegácia prijatá na Ministerstve spravodlivosti SR, Najvyššom súde SR  a Súdnej rade SR. V Pezinku bolo realizované prijatie na Justičnej akadémií SR, Špecializovanom trestnom súde SR a na Úrade špeciálnej prokuratúry. V Košiciach  boli pripravené stretnutia a rokovania  na Krajskom súde SR, Krajskej prokuratúre SR, Národnej kriminálnej agentúre a na Úrade hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach. V Michalovciach a v Trebišove bola delegácia prijatá predsedami okresných súdov.  Počas stretnutí sa účastníci výmenného pobytu aktívne zaujímali o systém justičného vzdelávania, ako aj o   právny systém v Slovenskej republike, organizovanie činnosti súdov a prokuratúr na všetkých úrovniach.

 

spoločné foto

Kategória: