Dôležité odkazy na webstránky:

Jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch dištančnou formou On-line – I. a II. semester 2020

Do prvého  semestra jazykového vzdelávania v anglickom jazyku so zameraním na právnickú terminológiu, ktorý sa realizoval od apríla do júla 2020 dištančnou formou pomocou on-line nástroja „ZOOM"  sa  celkovo prihlásilo 265 záujemcov o anglický jazyk. Uvedenú formu vzdelávania ukončilo testom 202 účastníkov, čo je z celkového počtu 265 prihlásených 76,2 %.  Od septembra 2020 začne II. semester do ktorého postúpia úspešní absolventi z prvého semestra. Súčasne začne od septembra 2020 I. semester pre nových záujemcov o uvedenú formu vzdelávania v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku v celkovom počte 139 záujemcov.

 

I napriek pandemickej situácie s COVID-19 bolo možné realizovať ciele projektu a naplniť jeho merateľné ukazovatele.

Kategória: