Dôležité odkazy na webstránky:

Pracovnoprávne vzťahy a kolektívne vyjednávanie

Právny názor na uplatňovanie niektorých ustanovení Zákonníka práce a zákona o kolektívnom vyjednávaní (zdroj: webová stránka Ministerstva práce socialných vecí a rodiny SR)