Dôležité odkazy na webstránky:

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty a trovy exekúcie

II. ÚS 31/04-30  - Nález Ústavného súdu SR zo 17.12.2004